Privacybeleid

Algemeen

Capido is een project van Tribble Media. Capido respecteert de privacy van iedere gebruiker. De informatie die wij over de gebruiker te weten komen (hierna: persoonsgegevens of gegevens) wordt met grootst mogelijkheid zorgvuldigheid verwerkt en beveiligd.

Tribble Media (waarvan Capido onderdeel is) is de verantwoordelijke voor het verwerken van de persoonsgegevens in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens. Tribble Media is gevestigd op de Korenbloem 10 in Mijdrecht. Vragen over deze privacy verklaring kunnen gesteld worden via info@capido.nl.

Tribble Media behoudt zich het recht voor om alle gegevens te verstrekken wanneer een andere partij Capido zal overnemen bij verkoop van het platform.

Capido App

Capido vraagt bij aanmelding van het datingplatform om persoonsgegevens zoals naam, woonplaats, leeftijd, e-mailadres, wachtwoord, interesses en de voorkeuren van de gebruiker. Tevens ligt het systeem ook automatisch een aantal gegevens vast zoals IP-adres, locatie, datum en tijd van gebruik van de applicatie.

Wij vragen alleen gegevens die wij echt denken nodig te hebben om de gebruiker goed van dienst te kunnen zijn. De gegevens worden veilig opgeslagen in Firebase een product van Google. Firebase faciliteert mobiele toepassingen zoals het versturen van push notificaties.

Webshop

Capido vraagt bij elke bestelling van een product via de webshop om persoonsgegevens zoals naam, adres, telefoonnummer en emailadres. Deze gegevens zijn nodig om het product te versturen naar de klant te kunnen sturen. De klant van de webshop kan geen account aanmaken en later inloggen, dus we bewaren geen wachtwoorden.

Uitzondering hiervan is het afsluiten van een abonnement via de webshop. Hier dient de gebruiker zich in te loggen met de gegevens die al bekend zijn. Dit gaat ook via Firebase van Google en niet onze eigen database waarin de producten staan. We hebben deze connectie nodig om na de betaling het abonnement aan de juiste gebruiker toe te verwijzen.

Doeleinden

Wij gebruiken de persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • om de diensten en producten van Capido zo goed mogelijk aan te bieden en deze aan te passen aan je behoefte en wensen;
  • om via onze messenger informatie kan uitwisselen en contact op kan nemen met andere gebruikers;
  • om gericht te benaderen wanneer dit nodig is;
  • om gebruikersinformatie en serviceberichten toe te sturen;
  • om de website van Capido te analyseren, onderhouden, beveiligen en optimaliseren;
  • voor het samenstellen van gebruikersstatistieken;
  • om te voldoen aan te toepasselijke wet- en regelgeving.

De persoonsgegevens zullen niet gebruikt worden dan voor andere doeleindes dan hierboven aangegeven.

Beveiliging

Met de Capido app die sinds augustus 2021 is gelanceerd maken wij gebruik van Firebase. De connectie tussen de app / website van Capido en Firebase is met versleutelde verbinding door middel van API keys waardoor het kwaadwillende bemoeilijkt toegang te krijgen tot de database.

De wachtwoorden worden encrypted opgeslagen met een zogenoemde hash versleuteling. Daarnaast worden persoonlijke gegevens en de persoonlijke voorkeuren gescheiden van elkaar opgeslagen zodat deze niet direct naar een persoon te herleiden is.

Op onze website en webshop maken wij gebruik van een SSL certificaat, of terwijl een https verbinding. Gezien de stand van de techniek voldoende zou behoren te zijn om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen.

We scannen dagelijks een automatische bot alle profielen en gesprekken op verboden (scheld)woorden. Dit doen wij om de veiligheid voor onze gebruikers te waarborgen. Waar nodig wordt actie ondernomen door de (scheld)woorden weg te halen, het account te verwijderen of te bannen van de website.

Cookies

Wanneer een gebruiker onze inlogpagina bezoekt, slaan we een tijdelijke cookie op om te controleren of je browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd zodra je je browser sluit.

Zodra de gebruiker inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met de login informatie en schermweergave opties. Zodra er uitgelogd wordt van het account, zullen de login cookies verwijderd worden.

We maken ook gebruik van Google Tag Manager waarin de tags geimplementeerd zitten zoals voor webteller Google Analytics, advertentieplatform Google Ads, Facebook en Microsoft Bing Ads. Deze tags houden bezoeken en acties bij die een gebruiker doet op de website om statistieken te kunnen meten. Uiteraard worden persoonlijke gegevens niet verstrekt aan derden partijen.

Meer informatie over ovet het cookiebeleid van Google: https://policies.google.com/privacy

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Capido bewaart uw persoonsgegevens zo lang als dat nodig is om de omschreven doeleinden te kunnen realiseren. Dit betekent dat Capido uw persoonsgegevens minimaal bewaart voor de duur dat u gebruik maakt van onze diensten. Op grond van fiscale wetgeving is Capido echter verplicht om persoonsgegevens die worden vermeld in documenten die behoren tot de bedrijfsadministratie (zoals facturen en huurovereenkomsten) gedurende 7 jaar te bewaren.

Delen van persoonsgegevens met derden

Capido verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Inzage, wijzigen of verwijderen persoonsgegevens

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Capido en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@capido.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Capido zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Capido wil u er ook op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Capido houdt het recht voor om gegevens die door de gebruiker ingevoerd wordt in te zien. Dit geldt voor persoonsgegevens maar ook gesprekken die gevoerd worden in de messengers tussen gebruikers. Dit om de veiligheid voor de gebruikers van de website te waarborgen. Dit doen wij alleen wanneer daar reden toe is. Sowieso controleren wij elke aanmelding en foto die geupload wordt naar onze website. Daarnaast wordt er actie ondernomen wanneer onze automatische bot (zoals hierboven beschreven) een zoekopdracht gevonden heeft op het betreffende profiel met een verboden (scheld)woord.

Gebruikers kunnen hun gegevens zelf inzien, wijzigen en hun profiel definitief verwijderen via ‘Profiel wijzigen’ die te vinden is onder het tandwiel icoontje bovenin de menubalk. Als een gebruiker na twee weken niet actief blijkt te zijn geweest en onvoldoende voldoet aan bepaalde criteria waaraan een profiel volgens Capido moet voldoen, zal deze automatisch worden verwijderd. De gebruiker zal hiervan voordat het profiel verwijderd wordt op de hoogte worden gebracht per e-mail.

Wanneer een profiel verwijderd wordt door hen zelf, Capido zelf of automatisch via het systeem zal alle informatie profiel, voorkeuren en geuploadde foto’s en gesprekken definitief verwijderd van de server en uit onze database. Deze zijn daarna niet meer te herleiden mits er een verouderde backup terug wordt gezet wanneer er een probleem zich voor mocht doen met de website.

Wanneer een gebruiker zelf zijn of haar profiel verwijderd vragen wij wel feedback waarom degene zijn of haar profiel verwijderd. Deze informatie wordt apart opgeslagen in de database. Optioneel kan de gebruiker zijn/haar e-mailadres achterlaten wanneer de gebruiker aangeeft op de hoogte gehouden te willen worden wanneer zijn/haar feedback is doorgevoerd.

Wijzigingen privacy verklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen door te voeren aan deze privacy verklaring. Lees deze Privacy Policy regelmatig even door op eventuele wijzigingen.

Laatste update: 6 maart 2023