Berichten versturen en ontvangen

In deze video wordt uitgelegen hoe het versturen en ontvangen van berichten op Capido werkt.